menu
img-text

Obchodní podmínky

Pravidla provozu a užívání serverů najdimed.cz – obchodní podmínky

1. Provozovatel

Provozovatelem serveru nadjimed.cz (dále jen serveru) je Libor Vávra IČO: 06083285 (dále jen provozovatel). V případě dotazů nás kontaktujte na adrese najdimedcz@gmail.com.

2. Registrace

Výše uvedené servery jsou místa, kde se setkávají zákazníci se svými lokálními výrobci a prodejci. Servery může používat každý, kdo má zájem najít lokálního výrobce či prodejce, kdo má zájem si jejich výrobek nebo produkt zakoupit, kdo má zájem se zaregistrovat na serverech jako lokální zákazník nebo lokální výrobce či prodejce, dále také organizátor farmářských a dalších trhů a organizátor bedýnkářského družstva.

Uživatel je povinen při registraci zadat všechny povinné položky v registračním formuláři. Dokončením registrace uživatel souhlasí s obchodními podmínkami a se zpracováním zadaných osobních údajů. Registrovaný uživatel je oprávněn vytvářet nové komunity, přidávat nová prodejní místa-jedná-li se o uživatele Prodejce nebo Včelaře, zakládat nové diskuze, účastnit se diskuzí, spravovat svůj profil a údaje v něm uvedené, reagovat na články a náměty v sekci Blog a přidávat komentáře a hodnocení produktů. Neregistrovaný uživatel má právo na čtení obsahu internetových stránek a jejich sdílení na sociálních sítích.

Podmínkou užívání serverů ze strany prodejců a výrobců je uhrazení ročního poplatku po uběhnutí zkušební doby dle aktuálního sazebníku, prodávat výhradně český sortiment a být prvovýrobce. Pokud subjekt registrovaný nesplňuje výše uvedené podmínky, vyhrazují si servery právo tento subjekt smazat bez náhrady.

3. Objekty systémů serverů

a. Neregistrovaný uživatel

Neregistrovaný uživatel je každý, kdo zobrazuje obsah webových stránek serverů a následně neprovede registraci.

b. Registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel je každý, kdo provede bezplatnou registraci vyplněním registračního formuláře. Registrovaný uživatel je zároveň administrátorem svého profilu.

c. Prodejci

Prodejce je každý uživatel, který provede registraci pro prodejce, na serveru najdimed.cz jsou prodejci a jejich farmy shrnuti pod označením Včelaři (dále jen Včelaři). Registrovaný prodejce je zároveň administrátorem svého profilu a tím i profilu/profilů svého produktu/produktů, které je oprávněn přidávat a odebírat.

d. Produkt

Produkt je výrobek nebo služba, který vyrábí a prodává daný lokální Prodejce nebo Včelař. Nový produkt je přidáván prodejcem viz práva a povinnosti uvedené výše.

>

4. Odpovědnost za vložený obsah

Provozovatel serveru nenese odpovědnost za vložené informace o prodejci, prodejním místě, produktu, akci, komunitě, či za jakýkoliv další obsah vložený uživateli a prodejci (texty, obrázky apod.). Současně si však provozovatel vyhrazuje právo smazat veškerý vložený obsah, který by mohl být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, ohrožovat veřejný pořádek, nebo by mohly odporovat oprávněným zájmům provozovatele. Při vkládání jakéhokoliv obsahu uživatelem je zakázáno zejména:

a. Publikovat text či fotografie, jejichž zveřejnění představuje porušení autorských, průmyslových, či jiných práv třetích osob,

b. Záměrně uvádět lživé a neúplné údaje, které by jakýmkoli způsobem mohli poškodit třetí osoby,

c. Užívat vulgarismy, pornografii nebo obsah, který může ve společnosti vyvolávat nenávist, rasizmus, xenofobii nebo potlačování menšin.

Při zjištění jakéhokoliv porušení těchto podmínek kontaktujte, prosím, ihned provozovatele na najdimedcz@gmail.com pro sjednání nápravy.

5. Autorská práva

Vložením obsahu souvisejícího s prodejním místem, výrobnou či produktem poskytuje prodejce provozovateli nevýhradní licenci k jejich umístění na veřejně přístupnou internetovou stránku serverů najdimed.cz, a to bez územního a množstevního omezení, časově je licence omezena na každý započatý a zaplacený fiskální rok.

Provozovatel je oprávněn poskytnout kontaktní údaje všech objektů a subjektů registrovaných na serverech najdimed.cz a najdimed.cz třetím stranám, a to především různým vyhledávacím a adresářovým službám a systémům, aby byly tyto subjekty a objekty na serverech lépe dohledatelné těmito třetími stranami.

Vložením obrázku/fotografie souhlasím s jejich využitím k propagačním účelům a zároveň se zaručuji, že jsem autorem či vlastním autorská práva k danému obrázku/fotografii.

6. Osobní údaje

Provozovatel je oprávněn použít osobní a kontaktní údaje registrovaných uživatelů k těmto účelům: k zasílání aktuálních nabídek včetně newsletterů serverů a jiných sdělení, souvisejících s fungováním serverů a jejich posláním.

7. Ostatní

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody či újmu uživatele serveru. Každý uživatel a prodejce používá servery na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za kvalitu, jakost, původ či legalitu produktů nabízených prodejci. Provozovatel ve vztahu mezi prodejcem a zákazníkem vystupuje pouze jako zprostředkovatel kontaktu na prodejce, nenese tedy odpovědnost za jiné aspekty prodeje.

V případě závažných provinění proti pravidlům provozu a užívání serverů si provozovatel vyhrazuje právo zrušit registraci uživatele, prodejce, prodejního místa či jakéhokoliv jiného objektu na serveru a znemožnit mu tak užívání serveru, a to bez náhrady. Využitím jakékoliv služby na serverech vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly provozu a užívání serverů najdimed.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají na účinnosti dnem zveřejnění na serveru. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky měnit a doplňovat jednostranně, kdykoli bude považovat za potřebné a účelné obchodní podmínky upravit. Změny oznámí (zveřejní) na serverech, přičemž změny nabývají na účinnosti jejich oznámením. Od zveřejnění je každý uživatel povinen upravené Obchodní podmínky dodržovat.

V případě, že uživatel nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek a tento nesouhlas vyjádří zasláním svého stanoviska na najdimedcz@gmail.com provozovateli, není oprávněn dále užívat služeb provozovatele (serveru najdimed.cz). Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, které zůstávají platná a účinná.

Právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Práva, jež nejsou těmito Obchodními podmínkami upravená, se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Veškeré spory, jež vzniknou z právních vztahů mezi provozovatelem a uživatelem, se provozovatel a uživatel zavazují řešit především dohodou. Pokud se spory dohodou a jednáním stran nepodaří vyřešit, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a podle jeho Řádu a Pravidel.

9. Zpracování údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím políčka „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dáváte provozovateli serveru a najdimed.cz svůj souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů, a to v potřebném rozsahu. Tyto údaje budou využity výhradně pro potřeby výše uvedených serverů bez poskytování třetím stranám. Využití osobních údajů slouží ke zobrazení na mapě a v inzerátech a pro systém využitý jako ochrana proti opakované registraci.

10. Soubory cookie

Zásady používání souborů cookie:
Provozovatelé webových stránek mají dle současné legislativy EU povinnost informovat své uživatele o tom, zda, jak a kdy požívají soubory cookies a získat souhlas uživatelů s jejich použitím. Tyto webové stránky používají některé z technologií společnosti Google Inc., které mohou používat soubory cookies. Jak data Google využívá přesně se můžete informovat zde a zde.

Co to jsou soubory cookie:
Tyto webové stránky využívají pro přizpůsobení obsahu webu uživateli soubory cookies. Jako cookie se označuje malé množství dat, které se během návštěvy serveru pošle do prohlížeče, který je uloží. Při opakované návštěvě webu jsou tato data odeslána prohlížečem zpět na web, který s nimi pracuje. Cookies umožňují webu rozlišit jednotlivé uživatele bez nutnosti přímé identifikace. Zpříjemňují uživateli používání webu, a to bez rizika zneužití osobních údajů. Název cookie – sušenka vychází ze zvyklosti ve Spojených státech nebo Velké Británii nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry.

Nastavení použití souborů cookies můžete provést v nastavení svého webového prohlížeče, který je ve výchozím nastavení automaticky využívá a zpracovává. Ve svém prohlížeči můžete používání souborů cookies odmítnout nebo nastavit na použití jen některých. Na stránkách jednotlivých prohlížečů najdete informace o používání cookies a jejich nastavení.

Jaké cookies využíváme?
Vytvářené soubory cookies na webu najdimed.cz a jejich služby využíváme k různým účelům včetně následujících:

Nevyhnutelně nutné – tyto soubory cookies jsou velmi důležité pro pohyb na webu a pro plné využití jeho funkcí jako je přístup na zabezpečené oblasti webových stránek

Funkce – tento druh cookies umožňuje webovým stránkám, aby si zapamatovaly uživatelem zadané volby, jako je uživatelské jméno, jazyk a oblast, ve které se nachází, a poskytly tak zvýšený osobní komfort. Zapamatování přihlašovacích údajů uživatelů, aby je nemuseli opakovaně zadávat.

Pokud nadále používáte tyto webové stránky, znamená to váš souhlas s používáním souborů cookies.

Datum vydání Obchodních podmínek: 26. 7. 2017

Stránky využívají soubory cookies. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Více o cookies